Sa oled siin

Konkurss Tartu Kunstimuuseumi direktori ametikohale

 

Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi leidmaks

TARTU KUNSTIMUUSEUMILE DIREKTORIT

Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

 

Kandideerimise eelduseks on:

  • riiklikult tunnustatud kõrgharidus;

  • muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;

  •  muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ning teadmised riigiasutuse eelarve koostamisest;

  • juhtimispõhimõtete tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus ning oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd;

  • eesti keele ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine;

  • hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

 

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

  • motiveeritud avaldus;

  • elulookirjeldus;

  • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;

  • essee teemal „Tartu Kunstimuuseumi arenguperspektiivid“ (kuni 2 lk).

 

Konkursi võitjaga sõlmitakse tööleping kaheks aastaks või kuni riigiasutuse Tartu Kunstimuuseum reorganiseerimiseni.

 

Tööle asumise aeg: 26. juuni 2017.

Töökoht asub Tartus.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. märtsil 2017 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga “Tartu Kunstimuuseum”.

 

 

Lisainformatsioon:

Mirjam Rääbis, muuseuminõunik, telefon 628 2335

 

 

Viimati uuendatud: 17. veebruar 2017